Pracuj z nami!

Zasady prywatności

ZASADY PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych (ADO) jest DOBERSON Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem:

90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 74/3
Kontakt z ADO: elzbieta.wasilewska@doberson.pl


2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”,

3. Informujemy, że z w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych danych osobowych, masz następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo przenoszenia swoich danych
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez ADO Twoich danych osobowych

4. Swoje prawa możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem e-mailowym: elzbieta.wasilewska@doberson.pl

5. Podanie przez użytkownika swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak aby korzystać w pełni ze wszystkich funkcji strony www.doberson.pl , podanie swoich danych jest niezbędne.

6. Administrator Danych Osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi.

Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie uprawnionym organom państwa, jednak tylko i wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8. Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako nadawca wiadomości przekazujesz nam adres swojej skrzynki e-mailowej. Jeśli w treści wiadomości są zawarte również inne dane osobowe, one także zostaną przekazane podczas nadawania wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą (będącą ADO).


Twoje dane osobowe jakie przekażesz nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi treści korespondencji. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy.

Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Home.pl.


9. Kontakt telefoniczny.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku podania danych za pośrednictwem telefonu jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu telefonicznego z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.


10. Kontakt za pomocą aplikacji Viber i WhatsApp.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku podania danych za pośrednictwem aplikacji Viber i WhatsApp jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą za pomocą wyżej wymienionych komunikatorów. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach takiego kontaktu  są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi treści korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą (będącą ADO). Treść rozmowy za pomocą komunikatora może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy.


11. Pliki cookies.
Nasza strona wykorzystuje pliki Cookies w celu obsługi formularzy, strony WWW oraz obsługi mechanizmów i oprogramowania dostarczonego przez m.in. Google i Facebook.

Podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon (puste pliki graficzne, np. systemu Facebook). Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu.

Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikacje użytkownika.

ADO nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z serwerów zewnętrznych.


12. Jako Administrator Danych Osobowych powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Home.pl S.A. – w celu przechowywania danych na serwerze (bazy danych i oprogramowanie)
 • RISKO CONSULTING Sp. z o.o. usługi finansowo-księgowe (obsługa księgowa, kadrowa i  płacowa).
 • COMPLAY Sp. z o.o. (obsługa wystawiania faktur vat).
 • „ITAKA” Wojciech Nowak (obsługa informatyczna, serwis oprogramowania)
 • COMARCH S.A. (oprogramowanie kadrowo-płacowe)
 • Ewitryna Kędzierski Szafraniec Spółka Jawna (obsługa Strony www)

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail: elzbieta.wasilewska@doberson.pl lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.